Selçuk Türkoğlu projelerini açıkladı

BURSA (İGFA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, “Yaşanabilir Bursa” konulu proje tanıtımında Yerel Yönetim Vizyonunu açıkladı.

“Yeşil, yaşanabilir, katılımcı ve akıllı şehir Bursa” hedeflediklerini vurgulayan Türkoğlu, 100’e yakın proje ile Bursa’yı imar ve ihya edeceklerini ifade etti.
İYİ Parti’nin yerel yönetimle ilgili anlayışının “ortak akıl” ile oluştuğuna değinen Türkoğlu’nun açıkladığı projeler arasında “dirençli şehir”, “bilimsel kentlileşme” , “ulaşan bursa” , “sosyal belediyecilik” gibi temel konular öne çıkıyor.
Euro Park Otel’de basına yönelik yapılan toplantıda konuşan İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Selçuk Türkoğlu’nun gerçekleştirdiği sunum şu şekilde:


HEDEF 2050
1/100.000’LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Bursa’mızın maalesef bir anayasası yok. Nedir o? 1/100.000’lik plan. Var mı? Yok! 2040 yılı için yapılmaya çalışılmıştı ancak bir türlü bitirilemedi. Kent dinamiklerinin de görüşünü ve planı da dikkate alarak; Gürsu, Kestel, Mudanya ve Gemlik ilçelerimizi de kapsayacak şekilde 2050 yılı 1/100.000 ölçekli Merkez Çevre Düzeni Planını multidisipliner ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlayıp acilen hayata geçireceğiz.

İMAR VE ÇEVRE EŞGÜDÜMÜ ŞART
Tüm Nazım ve Uygulama İmar Planlarını da yapacağımız, Çevre Düzeni Planına uygun olarak güncelleyeceğiz. Plansız (çarpık) yapılaşmaya artık kesinlikle izin vermeyeceğiz.

KENDİ EVİNİ YAPMAK İSTEYENE ARSA
Mülkiyeti belediyelerde olan ve de Büyükşehir Yasası ile belediyeye devredilen yapılaşmaya uygun arazilerin uygulama imar planlarını yapacağız. Buralarda üretilecek arsaları, evi olmayan ancak kendi evini yapmak isteyen vatandaşlarımıza 5 yıl içinde evini yapmak şartıyla makul fiyatlarla vereceğiz.

AFAKİ BEDELLERE SON
Ruhsat onay aşamasında; imar parsellerinde daha önce terk edilen alanları plan zayiatı oranına tamamlayan yerler için alınan afaki bedelleri ortadan kaldıracağız.

KAVİMLER GÖÇÜ BİTECEK
Şehrimizin 30-40 km batısında TEKNOSAB, DERİ VE TEKSTİL OSB gibi devasa organize sanayi bölgeleri yapılmakta ancak buralarda çalışacak insanların yaşayabileceği yerleşebileceği yeterli konut ve sosyal donatı alanları hala planlanmıyor. Su rezervleri dikkate alınmıyor. 30-40 km. uzaktan buraya her gün “Kavimler Göçü” gibi gidip gelmelerinin nakit ve vakit kaybı olacağı açıktır.

DEPOLAMA VE LOJİSTİK ALANLARI
Yine bu bölgelerde üretilen ürünlerin depolama lojistik alanlarına ihtiyaç duyulacağı da açıktır. İşte bu alanları bütüncül bir yaklaşımla planlamazsanız tıpkı Bursa merkezinde olduğu gibi çarpık yapılaşma tahmin edemeyeceğimiz hızla başlayıp bitecek ve geriye döndürmek de artık imkansız hale gelecektir. Bu nedenle bu bölgeleri şimdiden planlayacağız.

ACİL EYLEM PLANI
Bursa’nın Bir Doğal Afet Acil Eylem Planı yok. Kim diyor? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meclis’te verdiğimiz soru önergesine cevabında diyor! İlk işimiz Doğal Afetler Acil Eylem Planını yapmak olacak.

YUNUSELİ TOPLANMA MERKEZİ
Yunuseli Havalanının bulunduğu yeri; “Afet Toplanma ve Afet Lojistik Havaalanı” olarak planlayacağız. Mevcut pist 400 m kadar uzatılarak hafif kargo uçaklarının inişine uygun hale getirilecek. Çadır ve konteynır kent oluşturulacak şekilde planlanıp, normal zamanlarda park, yeşil alan, koşu parkurları şeklinde rekreaktif alan olarak düzenlenecek.

TOPLANMA MERKEZİNDE BAĞIMSIZ ALTYAPI
Yaşanması olası afet ve diğer kriz anlarında vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılayabileceği, özel araçlarını park edebileceği ‘Toplanma Merkezleri’ni acilen oluşturacağız. Bu alanlara ana şebekeden bağımsız elektrik, su, gaz, iletişim vb. hatlarını oluşturup bir köşesinde alet, jenaratör, projektör vb. donanım konulacak, depolar inşa edeceğiz.

ÇATI VE TABELA GÜVENLİĞİ
Şehrimizde sık sık yaşanan lodos rüzgarları da dikkate alınarak çatı ve tabela uçmalarının yarattığı tehlikeleri önleyecek çalışmalar yapacağız. Mesnetsiz ve gelişigüzel yapılan çatıların değiştirilmesini, işlevsiz kalan, eskiyen, kötü görüntüye yol açan, şehir estetiğini bozan ve tehlike arz eden tabelaların kaldırılmasını sağlayacağız. Avrupa şehirlerindeki gibi dükkan vitrinlerine camlarına, kapılarına yazılacak bilgilendirme tabelalarını teşvik edecek bunun dışında yapılan tabelaların vergilerini artıracağız.

DİKİNE İMAR FURYASINA SON
Kentsel Dönüşümü “Rantsal Dönüşüm” olarak algılayan mevcut yönetimlerin aksine kentsel dönüşüm uygulamalarını amacına ve ruhuna uygun yapacağız. 2-3 katlı evleri yıkıp çok katlı, dikine imar furyası kentsel dönüşüm değildir, bu çarpık anlayış son bulacak!

RİSKLİ ALANA ACİL MÜDAHALE
Çok riskli alanlarda kalan yapıların dönüşümüne öncelik vereceğiz. Bu alanlardaki dönüşümlere Belediye olarak müdahil olacak, ekonomik ve idari anlamda aktif katkı koyacağız.

KENT SİLÜETİ KORUNACAK
Dünyada her şehrin kendine ait bir dokusu ve silüeti vardır. Bu anlamda Bursa’nın kalabilen güzelliklerine, yeni güzellikler ekleyecek ve ortaya çıkacak yeni kent silüetini ve dokusunu koruyacak, asla da bozmayacağız!

ZEMİN ETÜDÜ GÜVENLİĞİ
Gerek kentin Anayasasının hazırlanmasında, gerekse zorunlu yeni imar planlamalarında; kararlarımızı, arazinin topografik durumuna ve zemin dinamiğine uygun bilimsel kriterler ve raporlamaların ışığında alacağız.

DAR GELİRLİYE KİRA DESTEĞİ
Başka evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza, kendi evini inşa süresince ilave kira destekleri verecek, mağdur etmeyeceğiz.

OTOPARK UYGULAMASINDA TAVİZ YOK
Ülkemizdeki imar planlamalarının ve kentlerimizin özellikle bitmeyen trafik çilesinin bir numaralı konusudur otoparksızlık. Bu duruma da planlamalardaki “otopark zorunluluğu” yaptırımına bir şekilde göz yumulmuş olunması yol açmıştır. Yeni dönemde uyulması gereken bir numaralı plan gerekliliği; otoparkların, bodrum katlara alınması ve böylelikle sosyal ve yeşil alanların arttırılması olacak.

PLAN BELİRSİZLİĞİNE SON
Şeffaflığı esas alacağız. Bu nedenle dönüşecek yapıların dönüşmüş halindeki mimari projeleri ve görünümleri, dönüşümden önceki ve sonraki toplam inşaat alanları ve bağımsız bölüm sayıları önceden lanse edilecektir. Değişmesi durumunda, mutlaka hak sahiplerinin onayını alacağız.

GÜVENLİ ALTYAPI

Dönüşüm nedeniyle nüfus artışı öngörülmesi halinde, imar planlarının bütünlüğünün bozulmaması için proje alanlarını genişletilereceğiz. Sosyal ve altyapı alanlarının arttırılması için gerekli plan değişikliklerini önceden dikkate alacağız.

KAMU HAKKI KORUNACAK
Plandaki konumları gereği Makul Kar + Maliyet dışında yüksek rant getiren projeler titizlikle incelenecek kamunun ve devlet hazinesinin hak kaybına uğramasının önüne geçilecek.

BİLİMSEL ANA PLAN
Öncelikle üniversitelerimiz ve akademik odalarımızla birlikte ‘Bursa Ulaşım Ana Planı’nı şehrin büyüme yönü ve hızı gibi kriterleri dikkate alarak uzun vadeli ihtiyaca çözüm olacak şekilde bilimsel ve akılcı bir yaklaşımla yeniden yapacağız.

7/24/ HİZMET

Şehrin doğusunda ve batısında cep otogarları yapacağız. Toplu ulaşım planımızı 7/24 esasına göre uygulayacağız. Vatandaşlarımızı gece 12’den sonra terminallerde sabahlamaya mahkum etmeyeceğiz.

DERİN METRO
Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bursa için derin metro projelerini acilen hazırlayacağız. Hafif raylı sistemleri geliştirerek derin metro sistemleri ile entegre edeceğiz.

İLK ETAP 24 KM, 16 İSTASYON
1. Etap Derin Metro Hattımızı Kestel – K.Sanayi ve 23 Nisan mahallesi arasında 24 km ve 16 istasyondan oluşacak. Dünyanın önemli bir çok şehrinde ve ülkemizde de İstanbul,Ankara ve İzmir olmak üzere yeraltı (derin) metro ağı bulunmaktadır. Devam edenler hariç İstanbul’da 202 km 138 istasyon, Ankara’da 67 km 57 istasyon ve İzmir’de 27 km 24 istasyonlu yeraltı metro hattı var. Nüfus olarak bu şehirlere yakın ve katma değeri belki de daha fazla olan şehrimizde 6-7 km kadarı yeraltına alınmış hafif raylı sistem dışında derin metro sistemi her seferinde söz verilmesine rağmen bugüne değin 1 km bile yapılamadı.

ULAŞIMA DERİN NEŞTER
Bu nedenle orta vadede; toplam uzunluğu 24 km bir yeraltı metro yapılması şehrimizin ulaşımına önemli katkı sağlayacaktır. Bu hatların mevcut kullanılan güzergahlardan farklı konumda olması nedeniyle de inşaat süresince mevcut trafiğe olumsuz etkisi olmayacaktır.

BURSA GÖRÜKLE’YE ULAŞACAK
Görükle’ye kadar 3,5 km uzatılacak mevcut hafif raylı sistem ile entegre edilerek Uludağ Üniversitesinden Kestel ve Gürsu’ya kadar ulaşımın kesintisiz olarak sağlanabilecektir.

METROYU HAFİF RAYLI SİSTEMLE ENTEGRE EDECEĞİZ
Derin Metro Hattı ile hat üzerinde yapılacak Stadyum İstasyonundan başlamak üzere Hürriyet -Yunuseli – Otobüs Terminali – Bağlarbaşı –Emek hattı boyunca ve Küçük Sanayi İstasyonundan başlamak üzere Demirci-Çalı-Yaylacık-Tahtalı-Kayapa hattı boyunca yeni yapılacak hafif raylı sistemlerle entegrasyonu sağlanarak önemli bir nüfusu daha raylı sistemle tanıştırmak mümkün olacaktır.

KÖRDÜĞÜME YENİ ÇÖZÜMLER
Neredeyse tüm mevcut ana arterlerimizin bağlantı noktası haline gelen Acemler ve Mudanya Yolu Kavşaklarını, alternatif arterler yaparak kördüğüm olmaktan kurtaracağız.

ALTERNATİF ANA ARTERLER
11 Eylül ve Avrupa Konsey Bulvarları ile Otansansit’ten başlayarak Soğanlı’ya kadar ulaşan ancak bir türlü tamamlanamayan Muhsin Yazıcıoğlu, Çelebi Mehmet, Hüdavendigar Bulvarlarında akış kesintisiz olacak. Kavşak, batçık, tanjant tipindeki yollar ve alt/üst geçitler yaparak trafik lambalarını en aza indirmek suretiyle buraları alternatif ana arterler haline getireceğiz.

HER MAHALLEYE OTOPARK
Özellikle ana arterlere ve metro istasyonlarına yakın yerlerde olmak üzere, her mahallede en az bir tane olmak üzere yüksek kapasiteli otoparklar inşa edeceğiz.

OTOPARK YATIRIMCISINA TEŞVİK
Yeni nesil katlı otopark yapmak isteyen girişimcilere, alan tahsisi ve ruhsatlandırma konularında kolaylık sağlayacağız.

TEKNOLOJİK TABELA DEVRİMİ
Yol bilgilendirme tabela sistemini teknolojik imkanlardan faydalanarak baştan aşağı yenileyeceğiz. Erken yön uyarı tabelalarının sayısını arttırarak son anda dönüş yapma nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığı ve kazaların önüne geçeceğiz.

GEMLİK’E MODERN GİRİŞ VE ÇIKIŞ
Şehir merkezine doğru dürüst girişi olmayan Gemlik ilçemizi bu yoksunluktan kurtaracağız. Vatandaşlarımızın ilçeye en kısa yoldan ulaşmalarını sağlayacağız.

ULUSLARARASI MARİNA
Bursa ve İznik’e deniz yoluyla turist getirecek Cruise gemilerinin yanaşabileceği, Marmara bölgesindeki yatların bağlanacağı, sosyal tesisleri olan ve bu marka ürünlerimizi turistlerle tanıştırabileceğimiz ve pazarlanabileceğimiz dükkanlarımıza sahip büyük ticari bir marina yapacağız.

ATATÜRK KENT VE KÜLTÜR MEYDANI
Bursa’mızda bugüne kadar meydan için yapılan girişimler maalesef ranta kurban gitmiştir. Oysa meydanı olmayan bir kentte ne DEMOKRASİ’den ne de DEMOKRATİK bir yönetimin varlığından bahsedilemez! Bu nedenle öngörüsüzce yıkılan Atatürk stadyumunun yerinde yapılan işlevsiz millet bahçesini; mitingler yapılabilecek, törenlerle, konserlerle şenlenecek, sosyal ve kültürel alanlara sahip amacına uygun, 60.000 m2 üzerinde 200.000 kişinin yer alabileceği “Atatürk Kent ve Kültür Meydanı” na dönüştüreceğiz.

ZEKİ MÜREN SANAT MERKEZİ
Gerçekleştireceğimiz “Atatürk Kent ve Kültür Meydanı” nın bitişiğinde “Zeki Müren Sanat Merkezi” inşa edeceğiz. İçinde müzik kursları, konser ve sergi salonları mevcut olacak.

KAMP MERKEZLERİ
65 yaş üstü dar gelirli vatandaşlarımızın; başta Uludağ’ın güneyinde ve Mudanya’da olmak üzere şimdilik 9 adet lokasyonda belirlediğimiz, doğayla uyumlu olarak düzenlenecek alanlarda yapılacak otel konforundaki bungalov tipi yapılarda 1-3 haftalık periyotlarda tatil yapma ve sosyalleşme imkanı sunacağız. Bu sosyal kamplara ulaşımları servislerle sağlanacak, sağlık personeli ve ambulans hizmetlerinin yanında kafetaryalar, yürüyüş parkurları mevcut olacak.

KIRSALDA KARŞILIĞI OLAN OKULLAR
Başta dağ yöremizdeki ilçelerimiz olmak üzere gençlerimizi, gerek sosyal ihtiyaçlarını karşılayamadığımız gerekse iş imkanları yaratamadığımız için ilçelerimizde tutamıyoruz. Buralardaki mevcut yüksekokullarda Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Muhasebe, Çağrı Merkezi Operatörlüğü, Tekstil gibi kırsal ilçelerimizde karşılığı olmayan bölümler bulunuyor.

TESİS VE DONANIM DESTEĞİ
İlçelerimizde karşılığı bulunan sektörlere yönelik eğitim veren bölümlerin açılması ve gençlerimizin bu sektörlerde vasıfsız işçi yerine kalifiye personel olarak çalışmalarının, hatta iş kurmalarının sağlanması için çaba göstereceğiz. Bu doğrultuda; gerekli tesis ve donanım desteği vermek için üniversitelerimizle istişarelerde
bulunacağiz.

MADENCİLİK BÖLÜMLERİ
Maden Harita ve Ölçmeleri, Maden Rezerv Hesaplamaları, Maden İşletmeciliği gibi konularda eğitim veren Madencilik Bölümleri,

TARIM VE ZİRAAT OKULLARI
Bitki Koruma, Zirai İlaçlama, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği, Tarımsal Aletler, Endüstriyel Tarım ve Hayvan İşletmeciliği gibi konularda eğitim veren Ziraat Bölümleri,

TURİZM EĞİTİMİ
Turizm vb. gibi bölümlerin açılmasını sağlamak için her türlü girişimde bulunacağız.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM
Eğitimlerinde toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilerimize haftanın 7 günü gidiş ve dönüş olmak üzere günlük 2 sefer ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağız.

STAJ KOORDİNASYON MERKEZİ
Bu bağlamda; öncelikle belediyeler bünyesinde STAJ KOORDİNASYON OFİSLERİ ikame edip buna bağlı bir stajyer bilgi sistemi kuracağız. İşletmelerle öğrencileri buluşturmak için gerekli çalışmaları yapacak, geri bildirimleri değerlendirerek staj sürecini takip edeceğiz. Zorunlu olan staj süresince öğrencilerimize toplu taşıma araçları ile ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağız. Başarılı olanlara staj bursu vereceğiz. İşletmelere teşvik ve avantajlar sağlayacağız.

ÜCRETSİZ KURS MERKEZLERİ İLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Eğitim sistemimizin en önemli eksikliği hiç bir dönemde fırsat eşitliğini sağlayamamış olması, bu adaletsizliğin giderek de derinleşmesidir. Bu bağlamda 8. ve 12. sınıf öğrencileri için ücretsiz kurs merkezleri açacağız, Bursa’da hiç bir yavrumuzu eşitsizlik mağduru yapmayacağız. Okul öncesi çocuklarımız için de uyduruk ana kucağı yerine derli toplu kreşlere kavuşturacağız.

DESTEK ÇEKİ VE NAKDİ KATKI
Bu yaş grubundaki öğrencilerimize, aynı zamanda 2024-2025 yılı için 2.000 TL yardımcı kaynak çeki vereceğiz. Dezavantajlı ya da kırsal mahallelerimizde eğitim gören dar gelirli ailelerimizin çocuklarına ise sınava hazırlanma desteği olarak 5.000 TL nakdi yardım yapacağız.

YURT SEFERBERLİĞİ
Bursa’da on binlerce öğrencinin barınma sancısı çektiğini. kapı kapı kiralık daire arama derinde düştüklerini biliyoruz. Yerel yönetimler, şehrimizde eğitim amaçlı konaklayan misafir öğrencilerimizden de sorumludur. İlk icraatlarımızdan biri de yeteri kadar öğrenci yurdu yapmak olacaktır.

MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE
Gençlerimizi tütün ve madde bağımlılığından uzak tutmak için mevcut bütün araçları aktif olarak kullanacağız. Ailelerin nasıl davranması gerektiğini, madde kullanımına başlama ve eğilimli olma belirtileri konusunda Bilboardları reklamdan ziyade bu amaçla bilgilendirme amacıyla kullanacağız.

TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, sosyal medya gibi tüm iletişim araçlarıyla kamu spotlarını artıracağız. Okul çevrelerini, odak olduğu bilinen ve ihbar edilen yerleri sivil zabıta ekiplerince izleyecek kolluk kuvvetlerine ihbar görevini üstleneceğiz. Her şeye rağmen kötü alışkanlıklara bulaşan gençlerimiz için tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin sayısını ve ulaşılabilirliğini arttıracağız.

TARIMA DAYALI İHTİSAS ALANLARI
Tarım A.Ş.’yi mutlaka çok daha etkin hale getireceğiz. Başta dağ yöresindeki ilçelerimiz olmak üzere kırsal alanlarımızda Kamulaştırma ve Arazi Toplulaştırması yönetimleriyle “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanları ihdas edeceğiz.” Hayvansal ve bitkisel üretimin yanında bu bölgelerin içinde üretilen ürünlerin işlenmesi ve depolanmasını sağlayan tesisler için alanlar ayıracağız. Tesislerde yenilenebilir enerji sistemlerinden aktif olarak yararlanacağız.

ÇİFTÇİYE SERA YATIRIMI
Köy yerleşim alanları yakınında, belediyeye devredilen araziler ile kullanılmayan arazilerde, seracılık yapmaya uygun parseller oluşturup alt yapı hizmetlerini sağlayacağız. Bölgede ikamet eden 30 yaş altı çiftçilerimize öncelik vererek ilk 5 yılı ücretsiz kiralayacak, süre sonunda talep edildiğinde bedeli mukabilinde sahiplenmesine imkan yaratacağız.

ÜCRETSİZ PROJE SÖZÜ
Aynı şekilde çiftçilerimize Örtüaltı (sera) ve hayvancılık tesis binalarına ilişkin tip projeler hazırlayıp ücretsiz sağlayacağız.

AR-GE DESTEĞİ
Belediye bünyelerinde kurulacak tarım hayvancılık AR-GE Ofisleri ile ücretsiz destek ve danışmanlık sağlayacağız.

ÜRETİCİYE ALIM GARANTİSİ
Bu alanlarda üretilen nitelikli ürünlere alım garantisi verecek, şehir merkezlerindeki marketlerle ve ayrıca açılacak sosyal marketlerde satışa sunulmasını temin edeceğiz. Üretilen sütlerin satın alınan bir kısmını dezavantajlı mahallerdeki çocuklarımıza ücretsiz dağıtacağız.

ATIL ARAZİLERE DÜZENLEME
Tarım yapılmasını ekonomik olarak engelleyecek şekilde küçülen, geometrisi bozulan, kadastro yolları bulunmayan tarım arazileri ada ve mevki bazında vatandaşların da rızasına bağlı olarak Tarım Müdürlükleri ile de koordinasyon sağlanarak yeniden düzenleyeceğiz.

TERSİNE GÖÇE TEŞVİK
Köy Yerleşik Alanı sınırlarını biran önce tespit edip kesinleştireceğiz. Köyüne geri dönüp kırsal üretimde yer almak isteyen vatandaşlarımıza bu alanlar içinde uygun arsa üretmeyi amaçlayan imar faaliyetleri yürüteceğiz.

YÖRE MİMARİSİ AYAĞA KALKACAK
Tarım ve hayvancılık yapıları ile konut yapılması taleplerinde yöre dokusuna uygun tip mimari proje uygulamasını geliştirip ruhsat alma maliyet ve süreçlerini kısaltacağız. Tarım ve hayvancılık üretimine katılmak için şehirden köye dönmeye karar veren vatandaşlarımıza ikametini aldırmak, üretim projelerini sunmak, varsa mevcut evini yenilemek vb. gibi şartları sağladıkları takdirde 100.000 TL taşınma ve yerleşme yardımı sağlayacağız.

DÜZENSİZ GÖÇMENE GEÇİT YOK
Düzensiz kaçak göçmenlere kiraya verildiği veya kullandırıldığı tespit edilen konut ve iş yerlerine belediye tarafından sunulan hizmetleri, boşaltmaları için süre tanıyarak durduracağız.

GETTO DÖNEMİ BİTECEK
Yabancı göçmen ve sığınmacıların şehirlerimizin bir noktasında nüfus bakımından yoğunlaşmasıyla mücadele edeceğiz. Yabancıların getto mahalleler kurmasına izin vermeyeceğiz.

TABELAYA STANDART GELECEK
Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalarda Türkçe alfabe harflerinin kullanılması hususunda standart belirleyeceğiz. Bu kurala uymayan mevcut tabela ve reklam panolarını kaldıracağız.

DENETİMLİ RUHSAT DÖNEMİ
Türk vatandaşlarının ticaretini korumak, haksız rekabeti ve kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla yabancılar tarafından işletilen müesseselerde çok sıkı denetimler uygulayacağız. Kaçak iş gücü, hijyen koşulları, menşei belirsiz ürünler, çalışma ve oturum izinleri, mesleki yeterlilik gibi hususlarda eksiklik tespit edilen iş yerlerinin ruhsatlarını iptal edeceğiz.

İSTİHDAMDA YERLİ ÖNCELİK
Belediyelerimizde ve bağlı kuruluşlarda yöre insanından vatandaşlarımızın istihdam edilmesini sağlayacağız. Statüsü ne olursa olsun yurt dışı kökenli hiçbir kişinin kurumlarımızda istihdamına izin vermeyeceğiz.

İHALELERDE YERLİ İSTİHDAM ŞARTI
Belediyelerin hizmet ihalesi veya doğrudan hizmet alımına muhatap olan şirketlerde, genel hususlara ek olarak; yöreye ait ve millî sermayeli olma, çalışanlarını Türk vatandaşlarından istihdam etme gibi özelikler arayacağız. Bu koşullarda değişiklik olması durumunda sözleşmelerini feshedeceğiz.

BURSA MARKALARI ENSTİTÜSÜ
Bursa’mızın ‘Kestane, Havlu, Bıçak, Zeytin, Siyah İncir, Şeftali, İpekçilik, Kaplıca, Karagöz Hacivat, Bursaspor’ gibi dünyaca ün yapmış ancak kaybolmaya yüz tutmuş marka değerlerini korumak, geliştirmek, sorunlarını tespit edip çözüm üretmek amacıyla acilen “Bursa Markaları Enstitüsünü”nü kuracağız.

KESTANE ÜRETİMİNE TEŞVİK
Hayata geçireceğimiz bu Enstitü ile ; İlimiz genelindeki öncelikle mevcut Kestanelik Alanlarının ölçülüp haritalanarak bilgi sistemini kuracağız. Kestane üretim kapasitesinin neden düştüğünü, varsa hastalıklarının neler olduğunu, tehdit eden unsurlarının neler olduğu gibi hususlarda durum tespitini ve çözüm şeklinin ne olacağı hususunda bilimsel raporlar alacağız.

YENİ GİRİŞİMCİLERE FIRSAT
Orman idaresinden orman sınırları içinde kalan ancak üzerinde orman örtüsü bulunmayan alanların Kestanelik olarak düzenlenmesi için tahsis talebinde bulunacağız. Bu alanları Orman İdaresi koordinasyonunda Kestanelik haline getirip geliri Orman İdaresine ait olmak üzere girişimci olmak isteyen işletmeleri kiraya verilmesini sağlayacağız. Coğrafi işaret tescil işlemlerini de gerçekleştireceğiz.

DEĞERLERİMİZ HAYAT BULACAK
Bıçak, havlu, ipekçilik gibi küçük sanayi imalatı şeklinde üretimi yapılan marka değerlerimiz ile ilgili üretim yapan mevcut işletmelerin öncelikle üretim yapmaya devam ettikleri yerlerde ne gibi sorunları ve ihtiyaçları olduğunu tespit edip gerekli yardım ve destekleri vereceğiz.

BURSA MARKALARI SANAYİ BÖLGESİ
Üretim mekanları yetersiz olanlara yer temini, bulunamazsa ihtiyaca yetecek büyüklükte sadece marka değeri olan imalathanelerin kullanabileceği ‘Bursa Markaları İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Bölgesi’ ihdas edeceğiz.

EFSANE GERİ GELECEK
Bursaspor’un bir numaralı marka değeri Bursaspor’un yeniden hak ettiği değere kavuşması önceliğimiz olacak.
Bunun için SİYASET ÜSTÜ İSTİŞARE KURULU oluşturacak, kulübün öncelikle maddi bağımsızlığını sağlayacak sistemi ORTAK AKIL ile kuracağız. Alt yapıdaki örnek girişimciliği ve üretkenliği geri getirecek uygulamaları hayata geçirerek, geleceğe güvenle bakan istikrarlı bir Bursapor’u yeniden yaratmak için yerel olanaklarımızı seferber edeceğiz.

ÇOK AMAÇLI SPOR LİSESİ
Belediye tarafından yapılacak özel yetenek sınavları ile seçilecek spora yetenekli çocuklarımız için burslu ve yatılı “Bursa Spor Lisesi”ni kurup hayata geçireceğiz. Lise kampüsünde futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi dallara yönelik spor alanlarını inşa edeceğiz. Burada başarılı olan gençlerimizin, güçlü ve koruyucu menajerlik sistemiyle başta Bursaspor’umuz olmak üzere kulüplerimizin üst yapılarına sporcu kazandırmaları amaçlanacak.

ULUSLARARASI ULUDAĞ SPOR KAMPI
Şehrimizin emsalsiz coğrafyasının en muhteşem ve ana yaşam kaynağı Uludağ’da; Bursaspor’umuza ve talep eden yerli ya da yabancı spor kulüplerine çok yönlü, futbol sahaları, her branşa hitap edecek spor salonları, atletizm pistleri, sosyal alanlı konaklama tesisleri ile zenginleştirilmiş, aynı zamanda dev bir tatil köyü konseptinde, konforlu bir kamp alanı ihdas edeceğiz.

SPOR TURİZMİ HAYAT VERECEK
Böylece önce Bursaspor’u ve diğer profesyonel kulüplerimizi yüzbinlerce dolar masraftan, ülkemizi de döviz kaybından kurtarmış olacağız.

BİSİKLET PARKURLARI
Dağları, ormanları, denizi, nehirleri, gölleri gibi eşsiz bir çok doğal lokasyonu bulunan şehrimizde güvenli, kontrollü, ulaşılabilir nitelikte tanımlanmış hiçbir bisiklet parkurunun ve rotasının bulunmaması üzücüdür. Bu bağlamda; şehrimizin doğal varlıklarına zarar vermeyecek ve tarihi/doğal lokasyonlarına paralel olacak şekilde vatandaşlarımızın her kesimine hitap edecek şekilde bisiklet parkurları oluşturacağız.

SOSYAL DONATILI GÜZERGAH
Bisiklet kiralama ve tamiratı hizmetleri ile alışveriş büfeleri bulunacak. Güvenlik personeli istihdam edilecek, sağlık merkezlerine yakın ve irtibatlı olacak. Motorlu araç trafiğinden arındırılmış olacak. Aydınlatma ve haberleşme altyapısı bulunacak. Kısa süreli dinlenme mekanları tanzim edilmiş olacak.

YEŞİL BURSA BİSİKLET FESTİVALİ
Bisiklet severlerin yanı sıra gençlerin ve çocuklu ailelerin ilgisini çekebilecek olan YEŞİL BURSA BİSİKLET FESTİVALİ projesi ile aynı zamanda çevre illerden özellikle İstanbul’dan günü birlik olarak bile gelecek vatandaşlarımız sayesinde şehrimize turizm geliri katkısı da sağlayacak.

TİRİLYE-KETENDERE PARKURU
Bu güzergahın uzunluğu gidiş-dönüş 15 km olup Zeytinbağı, Kapanca Antik Limanı, Ketendere Sahili ve Marmara denizini görme imkanı verecek. Trafik yoğunluğu bulunmayan ve eğimi uygun gibi görünen mevcut bir yolu bulunması avantajdır. İstanbul’dan da ulaşımı kolay olup Zeytinbağı beldemiz dahilinde yeme içme, sağlık tesisi ve Jandarma Karakolu bulunması hasebiyle ayrıca avantajlıdır.

HÜZELYALI-ALTINTAŞ-KURŞUNLU PARKURU
Bu güzergahın uzunluğu da yine gidiş-dönüş 15 km olup Güzelyalı-Altıntaş, Kurşunlu ve Marmara denizini görme i İmkanı verir. İstanbul’dan da ulaşımı son derece kolay olup her türlü altyapısı bulunması hasebiyle avantajlıdır.

ULUABAT VE İZNİK GÖL ÇEVRESİ PARKURU
Uluabat ve İznik Gölleri çevresindeki sınırsız sayıda alternatif rotalar mevcut olup komisyonumuzca yerinde inceleme yapıp en uygun olanlarını bulabiliriz. Lokasyon olarak tarife gerek yok zaten. Ayni şekilde eski Uludağ Yolu ile Uludağ çevresindeki Kestel, Keles ilçeleri de aynı şekilde. Uluslararası yarışmalara uygun nitelikte Paris Bisiklet Turu bir parkur planlayıp hayata geçireceğiz.

ARITMA TESİSLERİ
Modern ve sağlıklı bir şehir olabilmenin yolu, öncelikle son teknoloji ile donatılmış çağdaş arıtma tesislerini kurmaktan ve bunların sayısını arttırmaktan geçiyor. Dolayısıyla yüksek kapasiteli ve sınırsız sayıda tesisler olmazsa olmazımız olacak.

KIYILARDA YAPILAŞMAYA TAVİZ YOK
Deniz ve derelerimizin Kıyı Kenar Çizgilerini tespit ve ilan edip kesinleştireceğiz. Bu kıyı çizgileri içinde kalan alanlarda yapılaşmaya ve kontrolsüz kullanımlara izin vermeyeceğiz.

YAŞAM İKSİRİMİZİ KORUYACAĞIZ
Uludağ Alan Başkanlığına devredilen 2040 hektarlık alanın kullanım ve planlamalarının takipçisi olacağız. Çevreye zarar verecek kararların alınması halinde kamuoyunu bilgilendireceğiz.

FİLTRESİZ FABRİKA KALMAYACAK
Hava kalitesini artırmak için havayı kirleten ve filtre kullanmayan fabrikaları tespit edeceğiz. Ölçüm istasyonlarının sayısını ve veri kalitesini yükselteceğiz. Kömür dağıtma yerine doğalgaz kullanımını teşvik edeceğiz.

YEŞİL ENERJİ YATIRIMINA TEŞVİK
Yenilenebilir enerjiden önce belediye binalarında ve bağlı kuruluşlarında yararlanacağız. Bu tür enerji yatırımları yapmak isteyen girişimcilere yer temini konusunda destek vereceğiz. Konutların inşaat projelerinde yenilenebilir (yeşil) enerjiden faydalananlarda teşvik edici avantajlar sağlayacağız.

EMEKLİYE ASGARİ ÜCRET SÖZÜ Evi olmayan, başka bir geliri de bulunmayan, hanesine ikinci bir maaş girmeyen emeklilerimizin maaşını asgari ücrete tamamlayacağız.

İNSANİ SU HAKKI, ÜCRETSİZ OLACAK
Bir insanın yaşaması için gerekli olan aylık su kullanım hakkı, evrensel hesaplamalara göre yarım ton ile 1 ton, yani 1 metreküp arasıdır. Ve biz Allah’ın verdiği suyun her ay 1 tonunundan ücret talep etmeyeceğiz. 1 ile 10 metreküpe kadar olan su tüketim bedeline de yüzde 50 oranında indirim yapacağız. Bilindiği gibi 2019’da İYİ Parti yarım ton suyun ücretsiz verilmesini önerdi. Gündeme bile alınmadı. Sn. Aktaş şimdi suyu yüzde 50 ucuzlatacağının sözünü veriyor, dolayısıyla bugüne kadar pahalı sattığının itiraf etmiş oluyor.

SÜT İÇMEYEN ÇOCUK KALMAYACAK
Okul öncesi eğitim alan tüm çocuklarımızın ücretsiz süt içebilmelerini mutlak surette temin edeceğiz. Çocuklarımız artık cılız ve bodur olmacak, kemik yapıları için gerekli olan vitaminlerden mahrum kalmayacaklar. Ayrıca hiç bir çoçuğumuzun beslenme çantası boş kalmayacak.

ULUDAĞ ETEKLETİNDE REKREASYON PROJESİ
Çelikpalas otelin üstü ile Doburca arasındaki Uludağ’ın muhteşem güzelliklerini Bursalı hemşehrilerimiz ile buluşturacağız. Bu alanda yürüyüş yolları, oyun alanları seyir terasları mola ve aktivite alanlarını içeren son derece çeşitli alternatiflerle bezenmiş rekreasyon çalışmasını hayata geçireceğiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x